default logo

สื่อโสตทัศน์

If you love me [electronic resource]

ผู้แต่ง : Chulabhorn, H.R.H. Princess, 1957-
เลขเรียก : CD. 00080
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

ใกล้ดวงใจ แต่ไกลสุดฟ้า [electronic resource]

ผู้แต่ง : จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500-
เลขเรียก : CD. 00079
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สยามนิทรรศน์รัชมงคล [electronic resource]

ผู้แต่ง : สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก : DVD. 00228
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

89 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน แผ่นที่ 2 [electronic resource] : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่ง : กรมธนารักษ์
เลขเรียก : DVD. 00227
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

89 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน แผ่นที่ 1 [electronic resource] : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่ง : กรมธนารักษ์
เลขเรียก : DVD. 00226
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

สารคดีพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา [electronic resource]

ผู้แต่ง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก : DVD. 00225
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

แม่แห่งแผ่นดิน [electronic resource] : เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551

ผู้แต่ง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เลขเรียก : CD. 00078
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

อัลบั้มเพลิงเทิดพระเกียรติ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย [electronic resource]

ผู้แต่ง : ศรีอาริยะ อมตะโพธิญาณ
เลขเรียก : CD. 00077
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า นพรัชบรมราชจักรีวงศ์ [electronic resource] : เนื่องในโอกาสครบ 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก : DVD. 00224
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [electronic resource]

ผู้แต่ง : กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก : DVD. 00223
ประเภททรัพยากร : สื่อโสตทัศนวัสดุ