default logo

นิทรรศการเสมือนจริง slide 2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ มีพันธกิจสำคัญ คือ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พระบรมราชจักรีวงศ์ทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งตีพิมพ์ รวมถึงสื่อโสตทัศน์ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย .......


ทั้งนี้ หากท่านได้รับสิ่งพิมพ์เผยแพร่จากหน่วยงานทางไปรษณีย์ กรุณากรอกข้อมูลในส่วน "ตอบรับสิ่งพิมพ์" บริเวณด้านล่างขวา ขอบคุณค่ะ

หนังสือยอดนิยม

E-Book Update

พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน

สำนักราชเลขาธิการ กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2559
127 หน้า : ภาพประกอบ, 19 ซม.

รายละเอียดหนังสือ


เลขเรียกหนังสือ : 92 ภ671พจว 2559
ประเภททรัพยากร : หนังสือ Special Collection
พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตอบรับสิ่งพิมพ์

  1. ชื่อ-นามสกุล *
  2. ชื่อหน่วยงาน *
  3. อีเมล *
  4. เบอร์โทรศัพท์ *
  5. จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ(เล่ม) *
  6. ข้อเสนอแนะ
  7. ไฟล์แนบบ

กิจกรรม

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

มูลนิธิทันตนวัตกรรม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2559

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2559

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. จำนวน 4 คน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559  เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ 

คณะนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เข้าชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

คณะนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เข้าชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 237 คน ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันส่งเสริมการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ...

สื่อมัลติมีเดีย